• odťahová služba s hydraulickou rukou " POZOR " odťahujeme aj vozidlá na ekologickú likvidáciu

  • sprostredkovanie predaja motorových vozidiel, pracovných, poľnohospodárskych strojov a  technologických zariadení

  • výkup vozidiel havarovaných, prípadne inak nepojazdných, veteránov i vozidiel s pravostranným riadením (GB)

  • prevzatie starých vozidiel na spracovanie (ekologická likvidácia) a trvalé vyradenie vozidla z evidencie s vydaním príslušných potvrdení na základe Rozhodnutia MŽPSR číslo 116/A/04-6.2 o udelení autorizácie na spracovanie starých vozidiel